Haags Matrozenkoor

 

 Fotoreportage van het optreden van het Haags Matrozenkoor op zondag 30 september in het kader van "Muziek in de Bonifatius"

 

 foto's: Wim Mecksenaar